services

Tư vấn Xây dựng KPIs

Với kinh nghiệm huấn luyện & tư vấn triển khai thực tế thành công cho hàng loạt các doanh nghiệp có quy mô ngàn tỷ tại Việt Nam POCD là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc tại Việt Nam.

read more
Bonds & Commodities

Bonds and commodities are much more stable than stocks and trades. We allow our clients to invest in the right bonds & commodities.

read more
Audit & Assurance

Audit and assurance is all about meticulous data analysis. Everything needs to be checked, double checked, and triple checked.

read more
Trades & Stocks

This allows us to specialize in all dimensions of trades and stocks, because we have a specialist within the team for every scenario.

read more
Dịch vụ Tái Cấu trúc Tổ chức

We work with our clients and do a deep analysis of their business. We help prepare possible outcomes to different decisions.

read more
Tư vấn Xây dựng Thang Bảng lương 3Ps và Cấu trúc Thu nhập

Phương pháp tiếp cận hiện đại, thực tiễn để đánh giá, phân tích so sánh hiện trạng của doanh nghiệp ở các khía cạnh liên quan đến hệ thống tiền lương và đãi ngộ có gắn kết phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

read more
International Business Opportunities

We allow you to enter international waters without having to worry about making a mistake, as we use our international experience.

read more
Business Planning, Strategy & Execution

Execution is the single most important part of the whole process, poor execution can result in a lot of lost time and money.

read more
Liên hệ với POCD

Hãy để lại thông tin yêu cầu của Quý vị, POCD sẽ liên lạc ngay khi nhận được thông tin.

Tôi đánh giá cao năng lực lãnh đạo và triển khai dự án của POCD, với tinh thần trách nhiệm và phương pháp hiện đại, POCD đã giúp chúng tôi xây dựng hệ thống KPIs cho từng cá nhân & bộ phận một cách bài bản và đạt được đồng thuận cao từ các Partners.

placeholder
Đặng Thế Đức
Managing Partner, IndochineCounsel

Hãy liên lạc với Đội ngũ Chuyên gia của chúng tôi