Tư vấn Xây dựng Thang Bảng lương 3Ps và Cấu trúc Thu nhập

slider_2.jpg

Nhu cầu của Doanh nghiệp và Giải pháp của POCD

Tìm kiếm đơn vị Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả nhân viên theo KPIs & triển khai phần mềm quản trị nhân sự để kết nối dữ liệu lương, phân bổ theo dõi hiệu quả chi phí nhân sự của toàn doanh nghiệp.

Phương pháp luận Tư vấn sử dụng để đánh giá hiện trạng của Doanh nghiệp dựa trên 03 cấp độ đánh giá:

 • Cấp độ chiến lược sản xuất kinh doanh: Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược & kế hoạch kinh doanh.
 • Cấp độ tổ chức: Sơ đồ tổ chức, Chức năng – Nhiệm vụ các đơn vị/phòng ban, hệ thống mô tả công việc, các quy định chính sách nhân sự.
 • Cấp độ quản trị nhân sự: hệ thống thang bảng lương (P1), hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (P3), hệ thống phát triển năng lực (Competence system) (P2).

Với phương pháp tiếp cận này Tư vấn đánh giá, phân tích so sánh hiện trạng của doanh nghiệp ở các khía cạnh liên quan đến hệ thống tiền lương và đãi ngộ có gắn kết phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các tài liệu cung cấp từ Phòng Tổ chức Nhân sự, cũng như dựa trên nội dung các cuộc thảo luận, đánh giá nhu cầu của hai bên để từ đó POCD sẽ thiết kế hệ thống quản trị nhân sự 3P’s phù hợp.

Nhận định khách quan trên cơ sở tài liệu cung cấp cũng như qua nội dung trao đổi tìm hiểu các mong đợi của doanh nghiệp nêu trên, Tư Vấn có các nhận xét và đánh giá sơ lược hiện trạng hệ thống quản trị nhân lực.

Hạn mục tư vấn & triển khai

 • Thu thập, phân tích tài liệu tổ chức và các hệ thống tiền lương hiện hành
 • Phỏng vấn/Khảo sát trực tiếp Ban Lãnh Đạo và cấp quản lý các Phòng/Ban
 • Xây dựng hệ thống nhóm chức danh
 • Xây dựng các yếu tố hệ thống định giá giá trị vị trí Công việc (Job Evaluation)
 • Phân nhóm, tỷ trọng các yếu tố
 • Thực hiện định giá giá trị công việc toàn hệ thống
 • Tổng hợp số liệu, phân tích và tinh chỉnh đảm bảo tính cân bằng
 • So sánh mức lương thị trường theo Mercer và Offline
 • Tư vấn xây dựng cấu trúc thu nhập và quy chế tiền lương
 • Thu thập, Phân tích dữ liệu cơ cấu lương và các thành phần đóng các loại Bảo hiểm theo quy định hiện hành tại Công ty
 • Tư vấn cấu trúc thu nhập phù hợp quy định luật bảo hiểm, thuế hiện hành
 • Tư vấn các phương án và lộ trình thay đổi từ hệ thống tiền lương trên cấu trúc cũ sang hệ thống tiền lương theo cấu trúc mới nhằm tối ưu thu nhập và chi phí cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn quy chế tiền lương và đãi ngộ.
 • Tư vấn chuyển đổi lương cũ sang từ hệ thống thang bảng lương cũ sang mới
 • Chuyển giao dữ liệu và công cụ tư vấn

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Xây dựng Hệ thống Chỉ số KPI, cho các tổng công ty cùng các tập đoàn, POCD phát triển phần mềm quản lý KPI – thông qua Đối tác Chiến lực CICC.

Thực trạng hiệu quả quản trị tổ chức

 • Chủ doanh nghiệp quá khó khăn trọng việc điều hành và phát triển nhân tài cho tổ chức;
 • Mức độ kết nối giữa chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh tại các tổ chức là rất thấp;
 • Mô hình và hệ thống tổ chức chức không được cập nhật và không phản ảnh/phù hợp chiến lược SXKD đề ra;
 • Năng lực đội ngũ quản lý nhân sự tại doanh nghiệp thiếu các công cụ và chưa đáp ứng được công tác hoạch định nhân tài cho tổ chức;
 • Mất nhiều thời gian triển khai hệ thống nhưng không áp dụng được tại doanh nghiệp.

Mức độ hiệu quả theo khảo sát

Liên hệ với POCD

Hãy để lại thông tin yêu cầu của Quý vị, POCD sẽ liên lạc ngay khi nhận được thông tin.

Tôi đánh giá cao năng lực lãnh đạo và triển khai dự án của POCD, với tinh thần trách nhiệm và phương pháp hiện đại, POCD đã giúp chúng tôi xây dựng hệ thống KPIs cho từng cá nhân & bộ phận một cách bài bản và đạt được đồng thuận cao từ các Partners.

placeholder
Đặng Thế Đức
Managing Partner, IndochineCounsel

Liên lạc với POCD để được tư vấn cụ thể